De beroepen van het architecturaal patrimonium

Beroepen van het patrimonium : wie is bekwaam?

In het kader van dit register wordt de term "architecturaal patrimonium" in ruime zin geïnterpreteerd. Het betreft niet alleen de beschermde monumenten, maar ook de meer gewone gebouwen die de identiteit van de stad bepalen.

De ambachtslui van het gebouw en de conservatoren-restauratoren worden vermeld. De kunsthistorici, de archeologen en de architecten gespecialiseerd in restauratie, die studies en ontwerpen uitvoeren, komen er als zodanig niet in voor.

De ambachtsman van het gebouw laat zijn ingreep aansluiten op de continuïteit van de daden die door de bouwers uit het verleden werden gesteld. De schrijnwerker die oude ramen herstelt zorgt ervoor dat de systematische vervanging van de oorspronkelijke vensters voorkomen wordt. Sommige beroepen worden aangeleerd in het technisch of beroepsonderwijs, maar dikwijls wordt het voornaamste van de opleiding verworven in het bedrijf.
Sommige ambachtslui hebben in het buitenland bijscholingsstages gevolgd, vaak dankzij de beurzen van de Koning Boudewijnstichting. Vandaag worden dergelijke opleidingen ook in België aangeboden, bijvoorbeeld door het Centre de perfectionnement aux métiers du Patrimoine " La Paix-Dieu " te Amay. De beroepen van het gebouw zijn meestal het voorwerp van een "toegang tot het beroep".

De conservator-restaurateur van het kunstwerk heeft een lange en gespecialiseerde opleiding gevolgd. Verschillende hogescholen en wetenschappelijke instellingen geven dit type opleiding in België :la Cambre, de Hogeschool Antwerpen, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique...
Deze vakman bezit een deskundigheid van hoog niveau inzake het roerend patrimonium en het bouwkundig decor : glas-in-loodraam, muurschildering, gemaroufleerd schilderij, verguldsel... Hij wordt opgeleid tot de wetenschappelijke analyse (technisch, historisch, esthetisch) van de getuigen waarop hij een ingreep uitvoert. Elke ingreep wordt uitvoerig gedocumenteerd.
Er bestaat geen toegang tot dit beroep. De Beroepsvereniging voor conservators-restaurateurs van kunstvoorwerpen (BRK) verspreidt een lijst van leden die er zich toe verbinden een strikte deontologische code na te leven.