De beroepen van het architecturaal patrimonium

Verantwoordelijkheid en kopijrechten

Verantwoordelijkheid:

De informatie betreffende de ondernemingen is noch de verantwoordelijkheid van Homegrade noch deze van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Het is niet de bedoeling van onze demarche om aan de ondernemingen een kwaliteitslabel toe te kennen. De doelstelling van het huidige register is te informeren over de know-how van het gebouw, die heden zeldzaam is geworden en gericht op het onderhoud, de herstelling en de conservatie-restauratie van het onroerend patrimonium.

Kopijrecht:
De fiches van het register van de beroepen kunnen door de gebruiker worden geprint voor zijn exclusief gebruik. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van het gegevensbestand met het oog op de verspreiding ervan, is verboden.

Ontwerp en redactie:
Homegrade 1998 - 2021