De beroepen van het architecturaal patrimonium

Voorstelling

Zoekt u een schrijnwerker die herstellingen van ramen of oude deuren uitvoert ?

Is uw gietijzeren balkon beschadigd en zoekt u een siersmid ? Zoekt u een vakman om een sgraffito, een glas-in-loodraam, een versiering in keramiek te restaureren ? Of een stukadoor om een deel van een oud plafond met lijstwerk te herstellen ?

Het Register van de beroepen van het architecturaal patrimonium van Homegrade geeft u nauwkeurige informatie over de bekwaamheid en de activiteiten van elke onderneming. 

Vermits het Register een hoofdzakelijk praktische doelstelling heeft, bevat het enkel de beroepslui die bedrijvig zijn op de markt. Dat verklaart waarom prominente figuren, actief in het onderwijs of binnen wetenschappelijke of administratieve instellingen, niet vermeld worden.

Dit werk, gerealiseerd met de steun van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, streeft geen enkel commercieel belang na. 

Architecten, ambachtslui en bouwheren hebben hun professioneel adresboekje voor ons opengesteld waarvoor we hen van harte bedanken.

Ook u kunt ons helpen onze informatie te vervolledigen door ons nieuwe adressen van ondernemingen mee te delen.